Zaloguj się
Blog na Matlablog
Forum polskich użytkowników
 
UŻYTKOWNICY GRUPY PROFIL Zaloguj się, by sprawdzić wiadomości FAQ
 Napisz nowy temat     Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat

funkcja alphavol
Forum MATLAB Strona Główna-> MATLAB
Post Wysłany: 11 Grudnia 2016, Nie 8:19 pm Temat postu: funkcja alphavol Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
drynadaDołączył: 11 Gru 2016
Posty: 2


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Po zaimplementowaniu funkcji alphavol.m dla przykładu 2 (2D Example - C shape) - funkcja pobrana z mathworks - pojawia mi się taki błąd:

Out of memory. The likely cause is an infinite recursion within the program.

Error in alphavol (line 19)
subplot(221), alphavol(X,inf,1);

W kodzie nic nie zmieniałam. Ktoś może zna odpowiedź?

Kod:

function [V,S] = alphavol(X,R,fig)
%
ALPHAVOL Alpha shape of 2D or 3D point set.
%   
V = ALPHAVOL(X,R) gives the area or volume V of the basic alpha shape
%   for a 2D or 3D point set. X is a coordinate matrix of size Nx2 or Nx3.
%
%   
R is the probe radius with default value R = Inf. In the default case
%   
the basic alpha shape (or alpha hull) is the convex hull.
%
%   [
V,S] = ALPHAVOL(X,R) outputs a structure S with fields:
%   
S.tri - Triangulation of the alpha shape (Mx3 or Mx4)
%   
S.vol - Area or volume of simplices in triangulation (Mx1)
%   
S.rcc - Circumradius of simplices in triangulation (Mx1)
%   
S.bnd - Boundary facets (Px2 or Px3)
%
%   
ALPHAVOL(X,R,1) plots the alpha shape.

  %
2D Example - C shape
  t
= linspace(0.6,5.7,500)';
  X = 2*[cos(t),sin(t)] + rand(500,2);
  subplot(221), alphavol(X,inf,1);
  subplot(222), alphavol(X,1,1);
  subplot(223), alphavol(X,0.5,1);
  subplot(224), alphavol(X,0.2,1);
  %
%   % 3D Example - Sphere
%   [x,y,z] = sphere;
%   [V,S] = alphavol([x(:),y(:),z(:)]);
%   trisurf(S.bnd,x,y,z,'
FaceColor','blue','FaceAlpha',1)
%   axis equal
%
%   % 3D Example - Ring
%   [x,y,z] = sphere;
%   ii = abs(z) < 0.4;
%   X = [x(ii),y(ii),z(ii)];
%   X = [X; 0.8*X];
%   subplot(211), alphavol(X,inf,1);
%   subplot(212), alphavol(X,0.5,1);
%
%   See also DELAUNAY, TRIREP, TRISURF

%   Author: Jonas Lundgren <splinefit@gmail.com> 2010

%   2010-09-27  First version of ALPHAVOL.
%   2010-10-05  DelaunayTri replaced by DELAUNAYN. 3D plots added.
%   2012-03-08  More output added. DELAUNAYN replaced by DELAUNAY.

if nargin < 2 || isempty(R), R = inf; end
if nargin < 3, fig = 0; end

% Check coordinates
dim = size(X,2);
if dim < 2 || dim > 3
    error('
alphavol:dimension','X must have 2 or 3 columns.')
end

% Check probe radius
if ~isscalar(R) || ~isreal(R) || isnan(R)
    error('
alphavol:radius','R must be a real number.')
end

% Unique points
[X,imap] = unique(X,'
rows');

% Delaunay triangulation
T = delaunay(X);

% Remove zero volume tetrahedra since
% these can be of arbitrary large circumradius
if dim == 3
    n = size(T,1);
    vol = volumes(T,X);
    epsvol = 1e-12*sum(vol)/n;
    T = T(vol > epsvol,:);
    holes = size(T,1) < n;
end

% Limit circumradius of simplices
[~,rcc] = circumcenters(TriRep(T,X));
T = T(rcc < R,:);
rcc = rcc(rcc < R);

% Volume/Area of alpha shape
vol = volumes(T,X);
V = sum(vol);

% Return?
if nargout < 2 && ~fig
    return
end

% Turn off TriRep warning
warning('
off','MATLAB:TriRep:PtsNotInTriWarnId')

% Alpha shape boundary
if ~isempty(T)
    % Facets referenced by only one simplex
    B = freeBoundary(TriRep(T,X));
    if dim == 3 && holes
        % The removal of zero volume tetrahedra causes false boundary
        % faces in the interior of the volume. Take care of these.
        B = trueboundary(B,X);
    end
else
    B = zeros(0,dim);
end

% Plot alpha shape
if fig
    if dim == 2
        % Plot boundary edges and point set
        x = X(:,1);
        y = X(:,2);
        plot(x(B)'
,y(B)','r','linewidth',2), hold on
        plot(x,y,'
k.'), hold off
        str = '
Area';
    elseif ~isempty(B)
        % Plot boundary faces
        trisurf(TriRep(B,X),'
FaceColor','red','FaceAlpha',1/3);
        str = '
Volume';
    else
        cla
        str = '
Volume';
    end
    axis equal
    str = sprintf('
Radius = %g,   %s = %g',R,str,V);
    title(str,'
fontsize',12)
end

% Turn on TriRep warning
warning('
on','MATLAB:TriRep:PtsNotInTriWarnId')

% Return structure
if nargout == 2
    S = struct('
tri',imap(T),'vol',vol,'rcc',rcc,'bnd',imap(B));
end


%--------------------------------------------------------------------------
function vol = volumes(T,X)
%VOLUMES Volumes/areas of tetrahedra/triangles

% Empty case
if isempty(T)
    vol = zeros(0,1);
    return
end

% Local coordinates
A = X(T(:,1),:);
B = X(T(:,2),:) - A;
C = X(T(:,3),:) - A;
    
if size(X,2) == 3
    % 3D Volume
    D = X(T(:,4),:) - A;
    BxC = cross(B,C,2);
    vol = dot(BxC,D,2);
    vol = abs(vol)/6;
else
    % 2D Area
    vol = B(:,1).*C(:,2) - B(:,2).*C(:,1);
    vol = abs(vol)/2;
end


%--------------------------------------------------------------------------
function B = trueboundary(B,X)
%TRUEBOUNDARY True boundary faces
%   Remove false boundary caused by the removal of zero volume
%   tetrahedra. The input B is the output of TriRep/freeBoundary.

% Surface triangulation
facerep = TriRep(B,X);

% Find edges attached to two coplanar faces
E0 = edges(facerep);
E1 = featureEdges(facerep, 1e-6);
E2 = setdiff(E0,E1,'
rows');

% Nothing found
if isempty(E2)
    return
end

% Get face pairs attached to these edges
% The edges connects faces into planar patches
facelist = edgeAttachments(facerep,E2);
pairs = cell2mat(facelist);

% Compute planar patches (connected regions of faces)
n = size(B,1);
C = sparse(pairs(:,1),pairs(:,2),1,n,n);
C = C + C'
+ speye(n);
[~,
p,r] = dmperm(C);

%
Count planar patches
iface
= diff(r);
num = numel(iface);

% List
faces and vertices in patches
facelist
= cell(num,1);
vertlist = cell(num,1);
for
k = 1:num

    
% Neglect singel face patches, they are true boundary
    
if iface(k) > 1
        
        
% List of faces in patch k
        facelist
{k} = p(r(k):r(k+1)-1);
        
        % List
of unique vertices in patch k
        vk
= B(facelist{k},:);
        
vk = sort(vk(:))';
        ik = [true,diff(vk)>0];
        vertlist{k} = vk(ik);
        
    end
end

% Sort patches by number of vertices
ivert = cellfun(@numel,vertlist);
[ivert,isort] = sort(ivert);
facelist = facelist(isort);
vertlist = vertlist(isort);

% Group patches by number of vertices
p = [0;find(diff(ivert));num] + 1;
ipatch = diff(p);

% Initiate true boundary list
ibound = true(n,1);

% Loop over groups
for k = 1:numel(ipatch)

    % Treat groups with at least two patches and four vertices
    if ipatch(k) > 1 && ivert(p(k)) > 3

        % Find double patches (identical vertex rows)
        V = cell2mat(vertlist(p(k):p(k+1)-1));
        [V,isort] = sortrows(V);
        id = ~any(diff(V),2);
        id = [id;0] | [0;id];
        id(isort) = id;

        % Deactivate faces in boundary list
        for j = find(id'
)
            
ibound(facelist{j-1+p(k)}) = 0;
        
end
        
    end
end

% Remove false faces
B
= B(ibound,:);
Kod:


 

Post Wysłany: 12 Grudnia 2016, Pon 12:17 am Temat postu: Poza pamięcią ? Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
Jacek Konieczny
Może pisać książki


Dołączył: 31 Mar 2009
Posty: 349
Skąd: Poznań


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
A co pokazuje funkcja 'memory' ? Może warto spróbować trochę skrócić wektor "t" deklarowany we wierszu nr 19.


 

Post Wysłany: 12 Grudnia 2016, Pon 12:31 am Temat postu: out of memory Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
drynadaDołączył: 11 Gru 2016
Posty: 2


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Próbowałam już podczytywać inne pliki tekstowe z wartościami [x,y], ale błąd pojawia się ciągle taki sam.

>> memory
Maximum possible array: 10892 MB (1.142e+10 bytes) *
Memory available for all arrays: 10892 MB (1.142e+10 bytes) *
Memory used by MATLAB: 1185 MB (1.242e+09 bytes)
Physical Memory (RAM): 8054 MB (8.445e+09 bytes)

* Limited by System Memory (physical + swap file) available.


 

Post Wysłany: 12 Grudnia 2016, Pon 10:00 am Temat postu: Kłopoty z pamięcią Matlaba. Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
Jacek Konieczny
Może pisać książki


Dołączył: 31 Mar 2009
Posty: 349
Skąd: Poznań


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość Odwiedź stronę autora
A może spróbować trochę lepiej zorganizować pamięć "obszaru roboczego" Matlaba i skorzystać z funkcji o nazwie "pack" ? Ponadto skracanie deklarowanych wektorów i macierzy do minimalnej, wymaganej pamięci też powinno trochę pomóc.


 

Post Wysłany: 15 Grudnia 2016, Czw 10:44 pm Temat postu: Odpowiedz z cytatem
 
AUTOR:
Łazik
Może pisać książki


Dołączył: 31 Maj 2013
Posty: 100
Skąd: Polska


Ogląda profil użytkownika Wyślij prywatną wiadomość
Linijki 19 do 24 powinny być zakomentowane, czyli posiadać znak % na początku. Jest to fragment objaśniający działanie kodu, a nie kod funkcji._________________
cody/players/4345310
 

Forum MATLAB Strona Główna-> MATLAB
Wyświetl posty z ostatnich:   

Napisz nowy temat     Odpowiedz do tematu Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat

Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)

Skocz do:  

Statystyki forum:Od dnia 08.06.2006 forum odwiedzano 45631899
Najwięcej użytkowników 266 było obecnych 19 Lutego 2015, Czw 7:03 pm

Aktualnie online:
Najnowsze posty na forum:
Telewizja online za darmo  (24 Maj 2018, Czw 11:00 pm)
Ja, Godard 2017 Obejrzyj Cały Film Online Lektor PL  (23 Maj 2018, Sro 7:44 pm)
Wykres i widmo zerowej składowej  (23 Maj 2018, Sro 3:09 pm)
(s01e10) Nawiedzona panna młoda 1 Sezon 10 Odcinek Online  (22 Maj 2018, Wto 10:17 pm)
Nawiedzona panna młoda s01e09 transmisja na Ĺźywo  (22 Maj 2018, Wto 10:17 pm)
Nawiedzona panna młoda s01e09 gdzie obejrzeć online?  (22 Maj 2018, Wto 10:16 pm)
(s01e09) Nawiedzona panna młoda 1 Sezon 9 Odcinek Online  (22 Maj 2018, Wto 10:16 pm)
Nawiedzona panna młoda s01e08 gdzie obejrzeć online?  (22 Maj 2018, Wto 10:16 pm)
(s01e08) Nawiedzona panna młoda 1 Sezon 8 Odcinek Online  (22 Maj 2018, Wto 10:15 pm)
(s01e07) Nawiedzona panna młoda 1 Sezon 7 Odcinek Online  (22 Maj 2018, Wto 10:15 pm)
Twoje prawa:
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Nie możesz ściągać plików na tym forum